Düşey Milli Kırıcılar

Düşey Milli Kırıcılar

DÜŞEY MİLLİ KIRICILAR

Düşey milli kırıcılar genellikle ince malzeme kırılması için kullanılıyor.Sert aşındırıcı dere taşı gibi malzemelerin boyut küçültmesinde etkilidirler. Ayrıca özellikle konik kırcılardan geçen malzemelerin boyut küçültemsi ve şekillendirilmesi (kübikleşmesi) için kulanabilen en uygun kırıcı tipidir.Kapalı rotorlu ,kaskadlı veya kaskadsız ve en önemlisi malzeme yastıklı veya çarpma takozlu olarak üretilirler.Malzeme yastıklı olanlarda aşınma maliyeti daha düşüktür,fakat biraz daha yüksek oranda kırma isteniyorsa çarpma takozlu tipine sadece çarpma takozlarını ve çemberini takarak dönüştürülebilinir.Kırıcıya gelen malzemenin miktarı artma olasılığı olduğu zaman kaskadlı tipi kullanmkta fayda var.

DÜŞEY MİLLİ KIRICILAR

Düşey milli kırıcılar genellikle ince malzeme kırılması için kullanılıyor.Sert aşındırıcı dere taşı gibi malzemelerin boyut küçültmesinde etkilidirler. Ayrıca özellikle konik kırcılardan geçen malzemelerin boyut küçültemsi ve şekillendirilmesi (kübikleşmesi) için kulanabilen en uygun kırıcı tipidir.Kapalı rotorlu ve kaskadlı veya kaskadsız ve en önemlisi malzeme yastıklı veya çarpma takozlu olarak üretilirler.Malzeme yastıklı olanlarda aşınma maliyeti daha düşüktür,fakat biraz daha yüksek oranda kırma isteniyorsa çarpma takozlu tipine sadece çarpma takozlarını ve çemberini takarak dönüştürülebilinir.Kırıcıya gelen malzemenin miktarı artma olasılığı olduğu zaman kaskadlı tipi kullanmakta fayda var.