Gelecek için ne
kadar hazırsınız.

Gelecek için ne kadar hazırsınız.

Danışmanlık Hizmetleri

GreyMech, ürün, proses tasarımlarında , üretim süreçlerinde ve tesis, fabrika organizasyonlarında daima yalınlık, verimlilik ve güvenlik  odaklı çalışmaktadır. Kaynakların verimli kullanılması konusundaki vermiş olduğumuz sıfır kayıp odaklı  ürün tasarımı ve yönetim danışmanlığı çalışmalarımız, organizasyonların verim ve karlılığını yükseltmektedir.

864x864-Yönetim danışmalığı

Yönetim Danışmanlığı

En gelişmiş yönetim tekniklerini kullanarak işletmenizi ve organizasyonuzu büyütmek, korumak ve yeniden yapılandırmak için kuruluşunuz genelinde çözümler oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

GreyMech olarak müşterilerimizle birlikte çalışarak en büyük etkiyi yaratacağımıza inanıyor ve kuruluşunuzun tüm yönetim süreçlerinde öncelikli olarak en acil ihtiyaçların çözümü, orta vadede verimlilik odaklı büyüme stratejileri ve uzun vadede sürdürülebilir bir işletme organizayonunun yeniden şeklillenmesini sağlıyoruz.

Müşterilerimizin aşağıdaki iş uygulamalarını güçlendirmek ve birlikte daha kapsayıcı ve sürüdürülebilir bir gelecek inşa etmek en temel hedefimizdir.

- Stratejik Yönetim ve Sürdürülebilir Büyüme
- İş ve organizasyonel hedefler
- Kurumsal Finansman ve Strateji
- Operasyonlar
- Fiyatlandırma ve değer yönetimi
- Satış, Pazarlama ve Müşteri Konumlandırma
- Organizasyon stratejileri, Yeniden yapılanma

864x864-Teknik danışmanlık

Teknik Danışmanlık

GreyMech, gerek mühendislik gerekse de üretim alanındaki sahip olduğu deneyim ile , işletmelerin her alanındaki iyileştirmeye yönelik fırsatları tespit eder ve ürünlerle ilgili arge, mühendislik, işlevsellik ve verimlilik çalışmalarında teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Mevcut tesislerin yenilenmesi, makine ve yedek parçaların temininde ihtiyaç analizlerinin yapılması, şartname ve satın alma koşullarının belirlenmesinde GreyMech , kuruluşlar ile işbirliği içersinde en doğru çözümler sunmayı hedeflemektedir.

864x864-Ekipman ve malzeme seçimi

Ekipman ve Malzeme Seçimi

Kurulucak tesis ve işletmelerde yatırım konusunu oluşturan ekipmanlar, toplam maliyetin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla, ekipman konusunda yapılacak yanlışlar, ilk yatırım maliyetini yükseltmenin yanısıra, kapasitenin düşük çıkmasına ve devreye alınmasından sonraki işletme maliyetlerinin yüksek olmasına yol açarak, şirketin geleceğine daha kurulma aşamasındayken çok büyük oranda etki etmektedir.
Ürün malzeme seçiminde de gereken mukavemet değerlerini sağlayacak ürünlerin üzerinde bir malzeme seçimi de ürün maliyetlerini direkt olarak etkileyerek yine daha tasarım aşamasında ürünlerin hayata geçirilmesinde en büyük faktörü oluşturmaktadır.

GreyMech, her iki alanda da deneyimlerini müşterileri ile paylaşarak doğru ve en verimli seçim yapmalarına destek vermektedir.

- Ekipman ve üretim araçları analizi ve seçimi
- Ürün malzeme seçimi

864x864-Üretim ve montaj

Üretim ve Montaj, İzleme ve Kontrol

İşletme ve tesislerin gerek başlangıç gerekse de genişleme yatırımlarının hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılmasının etkisi kadar önemli olan bir konu da üretimleridir.

GreyMech, tasarım ile eşleşecek şeklilde üretim alt firmalarının bulunması, ürünlerin tedariği, üretim ve satın alma aşamasında kontrolları, devreye alma ve montaj süreçlerinin takip edilmesi, kapasite doğrulamalarının ve kabullerinin yapılması aşamasında müşterileri ile işbirliği yapmaktadır.

- Üretim şekillerinin belirlenmesi ve firmaların seçimi
- Montaj ve devreye alma çalışmalarının gerçekleştirilmesi
- Üretim ve montaj ara kontrollarının yapılması
- Final kontrol ve devreye alma çalışmalarının gerçekleştirilmesi